【KANJI】รวมคันจิที่ต้องรู้ก่อนไปสอบ JLPT N5

ตัวเลข

คันจิความหมายเสียงอ่านจีนเสียงอ่านญี่ปุ่นศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
หนึ่งichi, itsuhito一人 (คนเดียว)
สองnifuta二人 (สองคน)
สามsanmi三日 (วันที่ 3)
สี่shiyo, yon四日 (วันที่ 4)
ห้าgoitsu五日 (วันที่ 5)
หกrokumu六日 (วันที่ 6)
เจ็ดshichinana七日 (วันที่ 7)
แปดhachiya八日 (วันที่ 8)
เก้าkyuu, kukokono九日 (วันที่ 9)
สิบjuu, jitou十日 (วันที่ 10)
ร้อยhyaku百万円 (1 ล้านเยน)
พันsenchi千万円 (10 ล้านเยน)
หมื่นman, ban万年筆 (ปากกาหมึกซึม)
เยนenmaru(i)円い (round)

เวลา

คันจิความหมายเสียงอ่านจีนเสียงอ่านญี่ปุ่นศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
วัน พระอาทิตย์nichi, jitsuhi, ka明日 (พรุ่งนี้)
สัปดาห์shuu毎週 (ทุกสัปดาห์)
เดือน พระจันทร์getsu, gatsutsuki月曜日 (วันจันทร์)
ปีnentoshi今年 (ปีนี้), 去年 (ปีที่แล้ว)
เวลา ชั่วโมงjitoki時計 (นาฬิกา)
ช่วงเวลาkan, kenaida時間 (เวลา ชั่วโมง)
นาที เข้าใจ แบ่งbun, bu, funwa(karu)三十分 (30 นาที), 自分 (ตัวเอง)
กลางวันgo午前 (ช่วงเช้า)
ก่อนzenmae名前 (ชื่อ)
ทีหลังgo, kouato午後 (ช่วงบ่าย)
ตอนนี้kon, kinima今晩 (เย็นนี้), 今朝 (เช้านี้)
ที่แล้ว ล่วงหน้าsensaki先週 (สัปดาห์ก่อน) 先生 (อาจารย์)
การมาถึงraiku(ru)来月 (เดือนหน้า), 来る (มา)
ครึ่งhannaka(ba)半分 (ครึ่งหนึ่ง)
ทุก ๆmai毎日(ทุกวัน)
อะไรkanan, nani何曜日 (วันอะไรของสัปดาห์)

คนและสิ่งของ

คันจิความหมายเสียงอ่านจีนเสียงอ่านญี่ปุ่นศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
คนjin, ninhito人々 (ผู้คน)
ผู้ชายdan, nanotoko男の子 (เด็กผู้ชาย)
ผู้หญิงjo, nyoonna, me女の子 (เด็กผู้หญิง)
เด็กshi, suko子供 (เด็ก)
แม่bohaha母 (แม่)
พ่อfuchichi父 (พ่อ)
เพื่อนyuutomo友達 (เพื่อน)
ไฟkahi火曜日 (วันอังคาร)
น้ำsuimizu水曜日 (วันพุธ)
ต้นไม้moku, bokuki, ko木曜日 (วันพฤหัส)
ดินdo, totsuchi土曜日 (วันเสาร์)
เงิน ทองkin, konkane金曜日 (วันศุกร์)
หนังสือhonmoto日本語 (ภาษาญี่ปุ่น)
แม่น้ำ senkawa川 (แม่น้ำ)
ดอกไม้kahana花火 (ดอกไม้ไฟ)
พลังki, ke元気 (แข็งแรง)
ชีวิตsei, shoui(kiru), u(mareru), ha(yasu)生徒 (เด็กนักเรียน)
ปลา gyosakana魚 (ปลา)
สวรรค์tename, ama天気 (อากาศ)
ท้องฟ้า ว่างเปล่าkuusora, a(keru)空 (ท้องฟ้า)
ภูเขา sanyama山 (ภูเขา)
ฝนuame雨 (ฝน)
ไฟฟ้าden電気 (ไฟฟ้า)
รถshakuruma電車 (รถไฟ)
ภาษาgokata(ru)英語 (ภาษาอังกฤษ)
หูjimimi耳 (หู)
มือshute手紙 (จดหมาย)
ขา เท้าsokuashi, ta(su)足 (เท้า)
ตา mokume目 (ตา)
ปาก kou, kukuchi出口 (ทางออก)
ชื่อmei, myouna名前 (ชื่อ)

ทิศทาง

คันจิความหมายเสียงอ่านจีนเสียงอ่านญี่ปุ่นศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
ร้านค้าtenmise喫茶店 (คาเฟ่)
สถานีeki駅前 (หน้าสถานี)
ถนนdoumichi道具 (เครื่องมือ)
ศาลเจ้าshayashiro社長 (ประธานบริษัท)
ประเทศkokukuni外国人 (คนต่างชาติ)
ข้างนอกgai, gesoto, hazu(reru), hoka外国 (ต่างประเทศ)
โรงเรียน การศึกษาgakumana(bu)大学 (มหาวิทยาลัย)
โรงเรียนkou学校 (โรงเรียน)
ข้างบนshou, jouue, u, a(geru)上着 (เสื้อนอก)
ข้างล่างka, geku(daru), shita靴下 (ถุงเท้า)
กลาง ระหว่างchuunaka日中 (ช่วงวัน)
เหนือhokukita北 (ทิศเหนือ)
西ตกsai, seinishi西 (ทิศตะวันตก)
ออกtouhigashi東京 (โตเกียว)
ใต้nanminami南 (ทิศใต้)
ขวาyuumigi右 (ขวา)
ซ้ายsahidari左 (ซ้าย)

คำกริยา

คันจิความหมายเสียงอ่านจีนเสียงอ่านญี่ปุ่นศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
มอง เห็นkenmi(ru)見せる (ให้ดู)
ฟังถามmon, bunki(ku)聞く (ฟัง)
เขียนshoka(ku)辞書 (พจนานุกรม)
อ่านdokuyo(mu)読む (อ่าน)
พูดคุยwahanashi, hana(su)電話 (โทรศัพท์)
ซื้อbaika(u)買い物 (ซื้อของ)
ไป ทำkoui(ku), okona(u)銀行 (ธนาคาร)
ออกshutsude(ru), da(su)出かける (ออกไปข้างนอก)
เข้าnyuuhai(ru), i(reru)入口 (ทางเข้า)
พักkyuuyasu(mu), yasu(mi)休む (หยุด)
กินshokuta(beru)食堂 (โรงอาหาร)
ดื่มinno(mu)飲み物 (เครื่องดื่ม)
พูดgen, goni(u)言う (พูด)
ยืนritsuta(tsu)立つ (ยืน)
เจอ สังคมkai, ea(u)会社 (บริษัท)

คำคุณศัพท์

คันจิความหมายเสียงอ่านจีนเสียงอ่านญี่ปุ่นศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
เยอะtaoo(i)多い (มาก), 多分 (อาจจะ)
น้อยshousuko(shi), suku(nai)少ない (น้อย)
เก่าkofuru(i)古い (เก่า)
ใหม่shinatara(shii)新しい (ใหม่), 新聞 (หนังสือพิมพ์)
ใหญ่ เยอะdai, taioo(kii)大きい (ใหญ่), 大変 (ลำบาก)
เล็ก น้อยshouchii(sai), ko小さい (เล็ก)
ถูก ปลอดภัยanyasu(i)安い (ถูก)
แพง สูงkoutaka(i)高い (แพง)
ยาวchounaga(i)長い (ยาว), 部長 (หัวหน้าแผนก)
ขาวhaku, byakushiro, shiro(i)白い (ขาว), 面白い (สนุก น่าสนใจ)

Studyカテゴリの最新記事