รวมข้อสอบเก่าทุนรัฐบาลญี่ปุ่น

ข้อสอบเก่าทุนรัฐบาลญี่ปุ่นปี 2016

ทุนนักศึกษาวิจัย
Japanese exam(PDF)(454KB)Japanese answer(PDF)(73KB)
English exam(PDF)(129KB)English answer(PDF)(88KB)
ทุนนักศึกษาปริญญาตรี
English exam(PDF)(129KB)English answer(PDF)(88KB)
Mathematics (A) exam(PDF)(58KB)Mathematics (A) answer(PDF)(24KB)
Mathematics (B) exam(PDF)(145KB)Mathematics (B) answer(PDF)(139KB)
Physics exam(PDF)(84KB)Physics answer(PDF)(27KB)
Chemistry exam(PDF)(243KB)Chemistry answer(PDF)(63KB)
Biology exam(PDF)(282KB)Biology answer(PDF)(45KB)
ทุนนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิค
Mathematics exam(PDF)(41KB)Mathematics answer(PDF)(33KB)
Physics exam(PDF)(65KB)Physics answer(PDF)(30KB)
Chemistry exam(PDF)(51KB)Chemistry answer(PDF)(22KB)
ทุนนักศึกษาฝึกอบรมวิชาชีพ
Mathematics exam(PDF)(189KB)Mathematics answer(PDF)(104KB)

ข้อสอบเก่าทุนรัฐบาลญี่ปุ่นปี 2015

ทุนนักศึกษาวิจัย
JapanesePDF   933KB
EnglishPDF   299KB
AnswersPDF  181KB
ทุนนักศึกษาปริญญาตรี
EnglishPDF   299KB
Mathematics(A)PDF   302KB
Mathematics(B)PDF   336KB
PhysicsPDF   157KB
ChemistryPDF   210KB
BiologyPDF  96KB
AnswersPDF   304KB
ทุนนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิค
MathematicsPDF   282KB
PhysicsPDF   138KB
ChemistryPDF   96KB
AnswersPDF   245KB
ทุนนักศึกษาฝึกอบรมวิชาชีพ
MathematicsPDF   181KB
AnswersPDF   77KB

ข้อสอบเก่าทุนรัฐบาลญี่ปุ่นปี 2014

ทุนนักศึกษาวิจัย
JapanesePDF   460KB
EnglishPDF   317KB
AnswersPDF  380KB
ทุนนักศึกษาปริญญาตรี
EnglishPDF   317KB
Mathematics(A)PDF   248KB
Mathematics(B)PDF   282KB
PhysicsPDF   149KB
ChemistryPDF   94KB
BiologyPDF  215KB
AnswersPDF   325KB
ทุนนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิค
MathematicsPDF   295KB
PhysicsPDF   218KB
ChemistryPDF   147KB
AnswersPDF   222KB
ทุนนักศึกษาฝึกอบรมวิชาชีพ
MathematicsPDF   313KB
AnswersPDF   89KB

ส่วนรวมข้อสอบภาษาอังกฤษและญี่ปุ่นตั้งแต่ปี 2007 ถึง 2010 ของทุกระดับชั้นที่ผมเคยเก็บมาได้ตามไปโหลดได้ที่ลิงค์ด้านล่างครับ

https://drive.google.com/file/d/1TUDYROUTRuzhZ6VfjzajGp21Y-MipMxy/view?usp=sharing

Credit: https://www.studyinjapan.go.jp/en/planning/scholarship/application/examination.html